Uvjeti korištenja


Web stranica dei-paks.hr i dei-paks.org (dalje u tekstu: web lokacija) pokrenulo je, uređuje i u vlasništvu je Društva za ekološka istraživanja PAKS (dalje u tekstu Društvo).

Prvim korištenjem web lokacije smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s uvjetima, molimo da ne pristupate web lokaciji i ne koristite njezine sadržaje. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se se obratite Društvu na adresu info@dei-paks.hr.

Izgled i sadržaj web lokacije te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uvjeti korištenja odnose se na:

  1. Uvjete korištenja
  2. Autorska prava
  3. Jamstva i uskraćivanje prava
  4. Promjene i prestanak važenja


1. Uvjeti korištenja

Dopušteno korištenje.

Preuzimanje i ispis svake stranice ili obrasca, te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj web lokaciji moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Društva i drugih vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na zaštitni znak.

Korištenje u komercijalne svrhe.

Nije dopušteno koristiti ovu lokaciju za trgovinu, prodaju, oglašavanje te u druge komercijalne svrhe osim za kupnje od Društva. Objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja Društva. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih koje uzrokuju povredu nekih od prava bilo koje strane, te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku nastalu štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti, a koje nisu u skladu uvjetima korištenja lokacije. Društvo zadržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje na lokaciji koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama, u cijelosti ili djelomično izbriše.


2. Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Društvu, ili je ustupljen Društvu, a u vlasništvu je trećih osoba. Društvo također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, foto i video materijale i druge sadržaje intelektualnog vlasništva koji su u posjedu Društva ili u vlasništvu trećih osoba, a Društvo je nositelj licenci ili prava objavljivanja. Sadržaj na ovoj lokaciji ne može se upotrebljavati bez dopuštenja Društva. Za korištenje sadržaja može se zatražiti dozvola za korištenje.

Cjelokupan fotografski i video materijal koji je objavljen na ovoj lokaciji isključivo su vlasništvo Društva ili autora materijala. Autorska prava na sve materijale koji se nalaze na lokaciji pripadaju Društvu ili autoru materijala. Sva prava su zadržana. Dopuštenje za korištenje materijala može se dati fizičkim i pravnim osobama radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u medijima za sadržaje koji su vezani uz aktvnosti Društva. Drugačija upotreba materijala s ove lokacije nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ove lokacije u svrhu prodaje ili promocije proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Ukoliko je Društvo odobrilo korištenje materijala s ove lokacije, isti se ne mogu prenositi, podugovaranjem dodjeljivati ili na bilo koji drugi način prenositi na treće pravne ili fizičke osobe. Bilo koji oblik prijenosa, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Prilikom korištenja materijala s ove lokacije, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.


3. Jamstva i uskraćivanje prava

Društvo ulože napor kako bi se na ovoj lokaciji objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Osim jamstava za možebitne proizvode, Društvo se ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na lokaciji. Društvo ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Društvo ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web lokacije ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Korisnici koji koriste ovu web lokaciju izrijekom prihvaćaju obvezu obeštetiti Društvo za potraživanja i/ili troškove zabog prouzročene štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web lokacije od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Nadalje, Društvo ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost objavljenih podataka te ne može jamčiti da korištenje informacija sa web lokacije neće uznemiriti korisnika.

Uskraćivanje prava na reklamiranje.

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga Društvo ili bilo koji od članova, sponzora ili dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.

Uskraćivanje prava na vanjske veze.

Poveznice s vanjskim web lokacijama ne znači nužno da Društvo, dobavljači ili pokrovitelji promoviraju sadržaje vanjskih web lokacija, ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Društvo niti bilo koji od njegovih članova nema kontrolu nad informacijama koje sadrže vanjske web lokacije. Poveznice s ovim stranicama u skladu su s politikom uređivanja lokacije Društva. Društvo niti bilo koji član ne može biti odgovorno za sadržaj vanjske web lokacije s kojom je web lokacija društva povezana. Poveznice mogu uključivati tekstualne veze, slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.


4. Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Društvo zadržava pravo izmjene ili micanja svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije ili uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na web adresi Društva ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane društva. Vaš raskid, je moguć u bilo kojem trenutku. Vaš raskid znači prestanak korištenja cjelokupnog sadržaja I same web lokacije i poništenje svih materijala i sadržaja “skinutih” i korištenih s iste web lokacije.

Ažurirano 15.07.2018.