O nama

Društvo za ekološka istraživanja Paks nevladina je i neprofitna organizacija koja je osnovana 1997. godine kao znanstvena udruga s osnovnim ciljem da okupi stručnjake i znanstvenike s podučja prirodnih znanosti te putem medija ili izravnim formalnim ili neformalnim druženjima javnosti približi potrebu očuvanja prirode i okoliša. Od osnutka rad Društva usredotočen je na edukaciju o prirodnim vrijednostima Republike Hrvatske i potrebi njihovog očuvanja po načelima održivog razvoja. Naša je misija osvjestiti ranjivost, očuvanje kao i održivo korištenje prirodnih vodnih bogatstava od Jadranskog mora do voda u kršu. Kroz aktivnosti ujedno radimo i na popularizaciji prirodoslovlja.
"Zemlja pruža dovoljno da zadovolji potrebe svakog čovjeka, ali ne i pohlepu svakog čovjeka"

Mahatma Gandhi